Ponúkame revolúciu školskej informatizácie

Služby

Avalon IT > Služby

Jednou z hlavných činností našej firmy je pravidelná údržba IT zariadení alebo inak outsourcing IT. Komplexne sa staráme o celé IT vybavenie našich zákazníkov či už sú to servery, sieťové prvky, koncové zariadenia ako PC, notebooky, tablety a tlačiarne alebo interaktívne tabule, projektory, kamerové systémy a rôzne iné. Počas niekoľkých rokov sme si vytvorili vlastný systém údržby a monitoringu zariadení.

Prevencia problémov

Pravidelnou údržbou sa predchádza rôznym vážnejším a dlhším výpadkom, zvyšuje sa efektivita IT prostredia a zabezpečuje plynulá prevádzka celej infraštruktúry. Naši zazmluvnení zákazníci majú rôzne výhody či už pomoc cez hotline linku, okamžitú vzdialenú pomoc alebo rýchly reakčný čas výjazdu.

Pripravení reagovať

Dôležité prvky pravidelne monitorujeme a zálohujeme čiže pri výpadku nejakého zariadenia alebo služby vieme rýchlo reagovať a problém odstrániť. Dôležitými aktualizáciami a bezpečnostnými nastaveniami zabraňujeme rôznym útokom.

Vždy aktuálne informácie

Prenechaním údržby IT techniky na odborníkov namiesto údržby vaším zamestnancom získate lepšiu odbornosť technikov a vyššiu kvalitu služieb. Náš tým sa denne stretáva s desiatkami problémov u zákazníkov, ktoré rieši a navzájom si vymieňajú informácie čím vedia efektnejšie a rýchlejšie riešiť dané problémy. IT informácií je dnes veľa a je ťažké s nimi držať krok.

Pre nezazmluvnených zákazníkov ponúkame jednorázovú údržbu techniky u zákazníka alebo len čiastočný servis a poradenstvo. V rámci možností definujeme problém, navrhneme riešenie urobíme orientačnú cenovú kalkuláciu a  následne realizujeme potrebný servisný výjazd alebo opravu.

Nevýhodou je že pri jednorazových servisoch IT štruktúra často nemá jednotnú koncepciu a pri údržbe narážame na rôzne nepredvídateľné problémy. IT štruktúra nie je pravidelne rozvíjaná a tak daný servis nemusí mať taký efekt ako pri zmluvnej správe IT techniky.

Nezmluvný klienti prichádzajú o výhody a nadštandardné služby, ktoré majú zmluvní klienti a musia akceptovať horší reakčný čas, keďže uprednostňujeme požiadavky zazmluvnených klientov. Vyskúšajte naše služby a možno aj vy zapadnete medzi našich cenných zmluvných klientov.

Pre obrovský počet projektorov a interaktívnych tabúľ u našich zákazníkov sa ako jedna z mála firiem sa špecializujeme na hĺbkové čistenie projektorov, ich opravy a taktiež na opravu rozbitých a pokazených interaktívnych tabúľ či už po softvérovej alebo hardwarovej stránke na profesionálnej úrovni. Sme autorizovaným partnerom pre opravu značiek Qomo a Promethean. Veľa neskúsených ,,opravárov,, dosť často zničí zariadenia neprofesionálnym prístupom alebo neodborným zásahom či neskúsenosťou. Neváhajte a objednajte si profesionálnu opravu vašej techniky u nás.

Aktuálne školíme učiteľov k používaniu Zero PC učebne, Jazykovej učebne a k práci s interaktívnou tabuľou vo vyučovacom procese hlavne s využitím programu Activ Inspire. Pracujeme na rozšírení našej ponuky školení.