Smart riešenia na mieru pre Vašu školu

Zmluvná správa IT techniky – outsourcing IT

Avalon IT > Zmluvná správa IT techniky – outsourcing IT
správa it techniky

Zmluvná správa IT techniky – outsourcing IT

Jednou z hlavných činností našej firmy je zmluvná správa IT techniky alebo pravidelná údržba IT zariadení alebo inak outsourcing IT. Komplexne sa staráme o celé IT vybavenie našich zákazníkov či už sú to servery, sieťové prvky, koncové zariadenia ako PC, notebooky, tabletytlačiarne alebo interaktívne tabule, projektory, kamerové systémy a rôzne iné. Počas niekoľkých rokov sme si vytvorili vlastný systém údržby a monitoringu zariadení.

Prečo zmluvná správa IT techniky?

Prevencia problémov

Pri zmluvnej správe IT techniky pravidelnou údržbou predchádzame rôznym vážnejším a dlhodobejším výpadkom, zvyšujeme bezpečnosť a efektivitu IT prostredia a zabezpečujeme plynulú prevádzku celej infraštruktúry. Naši zmluvní zákazníci získavajú vyššie spomenuté výhody.

Pripravení reagovať

Dôležité prvky pravidelne monitorujeme a zálohujeme čiže pri výpadku nejakého zariadenia alebo služby vieme rýchlo reagovať a problém odstrániť. Dôležitými aktualizáciami a bezpečnostnými nastaveniami súčasnej techniky alebo novo pripájanej techniky zabraňujeme rôznym útokom.

Odborné a rýchle riešenie problémov

Prenechaním údržby IT techniky na odborníkov namiesto údržby vaším zamestnancom získate všeobecne vyššiu personálnu odbornosť a lepšiu kvalitu poskytovaných služieb. Náš tým sa denne stretáva s desiatkami problémov u zákazníkov, ktoré rieši a navzájom si vymieňa informácie čím vie efektívnejšie a rýchlejšie riešiť opakované problémy. IT udalostí a informácií je dnes veľa preto je náročné byť vždy v obraze a držať s nimi krok.

Máte svojho správcu? Nevadí !

Aj pre Vás je služba – Zmluvná správa IT techniky. Počas našej praxe sme sa na školách stretli s množstvom správcov, ktorí uvítali externú pomoc. Popri správe IT techniky vyučujú zopár hodín, sú zapojení do ďalších aktivít na škole a veľmi im pomohlo, keď sa pri komplikovanejších problémoch mali na koho obrátiť a mali komu zavolať ak si problém vyžadoval rýchlu alebo zložitejšiu opravu. Zmluvu pripravíme tak, aby ste sa aj vy alebo učitelia mali na koho obrátiť ak bude Váš správca nedostupný alebo ak on sám bude potrebovať pomoc.

Máte zazmluvnenú službu? Alebo len chcete viac info o zmluvnom servise či zmluvách?

Požiadajte o zmluvný servis IT teraz

Zadajte Vašu požiadavku nižšie a najbližší voľný technik sa Vám bude venovať.