Smart riešenia na mieru pre Vašu školu

Zrýchlenie internetu v škole

Avalon IT > Zrýchlenie internetu v škole
Zrýchlenie internetu

Zrýchlenie internetu v škole

Konfigurácia na mieru a vylepšnie internetu

Čo sa tým získa

Zvýšime prenosové rýchlosti v rámci lokálnej siete. Zlepšíme rýchlosť a dostupnosť Wifi signálu. Ak je to možné na danej adrese spojíme 2 internetové prívody, ktoré sa navzájom zálohujú a zlučujú rýchlosť čím dosiahneme skoro nulový výpadok internetu pri výpadku hociktorého poskytovateľa. Zabezpečíme zariadenia a sieť proti útokom. Zarezervujeme určitú rýchlosť pre vedenie a učiteľov aby im žiaci nekradli rýchlosť a mali garantovaný internet aj pri vyššom žiackom zaťažení v PC učebni. Oddelíme navzájom sieť učiteľov od žiakov aby bola zachovaná bezpečnosť. Zablokujeme žiakom nevhodné stránky, facebook a iné sociálne siete. A v prípade správy a monitoringu sieťových zariadení našou firmou nastavíme aj vzdialený prístup a napojíme vás na náš monitorovací systém. Práca z domu na školských systémoch už nebude problém a to všetko bezpečne.

Ako to prebieha

Ako prvé u vás absolvujeme obhliadku aktuálnej siete. Preveríme sieťové prvky, zapojenie a nastavenia. Následne graficky navrhneme a naceníme potrebné úpravy a zadefinujeme čo sa s nimi dosiahne. Po odsúhlasení cenovej ponuky začíname s montážou. Vo väčšine prípadov meníme hlavný router na ktorom sa nastaví rozšírený Firewall, nastavíme lokálnu sieť a ďalšie potrebné prvky na zabezpečenie siete voči útokom.

Výsledok

Fungujúca sieť, ktorá nie len že dobre vyzerá, ale poskytuje rýchlosť, bezpečnosť a blokácie podľa potrieb dnešnej doby s možnosťou budúceho upgradu.

Intranet, wifi optika

Interná štruktúrovaná kabeláž

Kábel je kábel. Stará veta ale pravdivá. Dobre urobená štruktúrovaná kabeláž je základom spoľahlivého internetu v celej organizácii. Jednotlivé spoje musia byť urobené kvalitne a zabezpečené voči nechcenému prístupu pokiaľ je to možné. S využitím rack skríň sa zabezpečia aj sieťové zariadenia a jednotlivé káblové ukončenia sú prehľadne usporiadané a ukončené.

Konečne fungujúca wifi

Nie všade je možné a praktické ,,ťahať,, káble. Pri dnešných počtoch mobilov, tabletov a notebookov každej organizácii jednoducho wifi  treba. V dnešnej bezkáblovej dobe sú na wifi kladené dosť vysoké nároky a preto treba vedieť správne vybrať, rozmiestniť a nakonfigurovať zariadenia.

Optikou cez dlhé pavilóny

Dlhé chodby a vzdialené pavilóny niekedy znemožňujú sieť poprepájať obyčajným UTP/FTP káblom. V týchto prípadoch používame optické káble na dlhé vedenia a prepoje. Sme vybavení profesionálnou technológiou na zváranie optických káblov a vieme vám zabezpečiť sieť aj týmto smerom.

Vyžiadajte si nezáväznú ponuku

A získajte k objednávke grátis grafický tablet na písanie poznámok.