Ponúkame revolúciu školskej informatizácie

Správa IT techniky – outsourcing IT

Avalon IT > Správa IT techniky – outsourcing IT

Správa IT techniky – outsourcing IT

 

Jednou z hlavných činností našej firmy je pravidelná údržba IT zariadení alebo inak outsourcing IT. Komplexne sa staráme o celé IT vybavenie našich zákazníkov či už sú to servery, sieťové prvky, koncové zariadenia ako PC, notebooky, tablety a tlačiarne alebo interaktívne tabule, projektory, kamerové systémy a rôzne iné. Počas niekoľkých rokov sme si vytvorili vlastný systém údržby a monitoringu zariadení.

Prevencia problémov

Pravidelnou údržbou sa predchádza rôznym vážnejším a dlhším výpadkom, zvyšuje sa efektivita IT prostredia a zabezpečuje plynulá prevádzka celej infraštruktúry. Naši zazmluvnení zákazníci majú rôzne výhody či už pomoc cez hotline linku, okamžitú vzdialenú pomoc alebo rýchly reakčný čas výjazdu.

Pripravení reagovať

Dôležité prvky pravidelne monitorujeme a zálohujeme čiže pri výpadku nejakého zariadenia alebo služby vieme rýchlo reagovať a problém odstrániť. Dôležitými aktualizáciami a bezpečnostnými nastaveniami zabraňujeme rôznym útokom.

Vždy aktuálne informácie

Prenechaním údržby IT techniky na odborníkov namiesto údržby vaším zamestnancom získate lepšiu odbornosť technikov a vyššiu kvalitu služieb. Náš tým sa denne stretáva s desiatkami problémov u zákazníkov, ktoré rieši a navzájom si vymieňajú informácie čím vedia efektnejšie a rýchlejšie riešiť dané problémy. IT informácií je dnes veľa a je ťažké s nimi držať krok.