Ponúkame revolúciu školskej informatizácie

Servis IT techniky podľa potreby

Avalon IT > Servis IT techniky podľa potreby

Servis IT techniky podľa potreby

 

Pre nezazmluvnených zákazníkov ponúkame jednorázovú údržbu techniky u zákazníka alebo len čiastočný servis a poradenstvo. V rámci možností definujeme problém, navrhneme riešenie urobíme orientačnú cenovú kalkuláciu a  následne realizujeme potrebný servisný výjazd alebo opravu.

Nevýhodou je že pri jednorazových servisoch IT štruktúra často nemá jednotnú koncepciu a pri údržbe narážame na rôzne nepredvídateľné problémy. IT štruktúra nie je pravidelne rozvíjaná a tak daný servis nemusí mať taký efekt ako pri zmluvnej správe IT techniky.

Nezmluvný klienti prichádzajú o výhody a nadštandardné služby, ktoré majú zmluvní klienti a musia akceptovať horší reakčný čas, keďže uprednostňujeme požiadavky zazmluvnených klientov. Vyskúšajte naše služby a možno aj vy zapadnete medzi našich cenných zmluvných klientov.