Ponúkame revolúciu školskej informatizácie

Školenia

Avalon IT > Školenia

Školenia

Aktuálne školíme učiteľov k používaniu Zero PC učebne, Jazykovej učebne a k práci s interaktívnou tabuľou vo vyučovacom procese hlavne s využitím programu Activ Inspire. Pracujeme na rozšírení našej ponuky školení.