Smart riešenia na mieru pre Vašu školu

Školenia

Avalon IT > Školenia
školenia využitia techniky vo výučbe

Školenia

Aktuálne školíme učiteľov k používaniu Zero PC učebne, Jazykovej učebne a k práci s interaktívnou tabuľou vo vyučovacom procese hlavne s využitím programu Activ Inspire. Pracujeme na rozšírení našej ponuky školení.