Ponúkame revolúciu školskej informatizácie

ZŠ K. Szemerényiho s VJM, Nová cesta č. 5, Tvrdošovce

Avalon IT > ZŠ K. Szemerényiho s VJM, Nová cesta č. 5, Tvrdošovce