Ponúkame revolúciu školskej informatizácie

Spojená škola T. Ševčenka s VJU, Sládkovičova 4, Prešov

Avalon IT > Spojená škola T. Ševčenka s VJU, Sládkovičova 4, Prešov