Ponúkame revolúciu školskej informatizácie

Henrich Sonnenschein – ITSK, Nitra

Avalon IT > Henrich Sonnenschein – ITSK, Nitra